Δημοσιογραφική Διάσκεψη για την ολοκλήρωση και τις δράσεις του Προγράμματος του 2017 στις 15 Δεκεμβρίου 2017

Πολυπολιτισμικό Παιδικό Φεστιβάλ Δήμου Αγίου Δομετίου 2017

Νέο πρόγραμμα διατήρησης πολιτισμικής ταυτότητας για Αραβόφωνα Παιδιά στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας το 2017

Συνάντηση του Δικτύου Συνεργασίας Οργανώσεων των Μεταναστών, ΜΚΟ και Τοπικών Αρχών με θέμα την Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα των Υπηκόων Τρίτων Χωρών, τις 15/11/17

Παρουσίαση – Δημοσιογραφική Διάσκεψη του Προγράμματος του 2017 “Οι ανοιχτές, πολυπολιτισμικές πόλεις, χωρίς αποκλεισμούς κάνουν τη διαφορά! Κοινωνική Συνοχή, Πρόοδος και Ανάπτυξη πάνε μαζί!”

 

Το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας δίπλα στους μετανάστες – Τουρνουά του Illocandia Sports Club

Νέοι Δρόμοι για την Ένταξη και το 2017! Ανανέωση της Συμφωνίας Επιδότησης

Δημοσιογραφική Διάσκεψη για τα αποτελέσματα του 2016

Συνάντηση Δικτύου Συνεργασίας Μεταναστευτικών Οργανώσεων, ΜΚΟ και Τοπικών Αρχών 13/12/16