Ανακοίνωση της ανανέωσης της συμφωνίας επιδότησης του Έργου για το 2018