Δημοσιογραφική Διάσκεψη για την ολοκλήρωση και τις δράσεις του Προγράμματος του 2017 στις 15 Δεκεμβρίου 2017