Ένταξη Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) στην τοπική κοινωνία

Στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες,   ο ρόλος των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαδικασία κοινωνικής ένταξης των ΥΤΧ είναι καθοριστικός.   Βρίσκονται  κοντά στον πολίτη και  μπορούν να γίνουν καταλύτες υπέρ της καταπολέμησης φαινομένων κοινωνικού απολεισμού, διακρίσεων και ανισοτήτων, υπέρ της ισότιμης συμμετοχής ευάλωτων ομάδων πληθυσμού στη ζωή του τόπου και υπέρ της κοινωνικής  συνοχής.  Τα αυξημένα ρεύματα ΥΤΧ προς Ευρωπαϊκές χώρες και η χωρίς προηγούμενο ανθρωπιστική κρίση επιβάλλουν περισσότερο παρά ποτέ την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ένταξη των ΥΤΧ στις τοπικές κοινωνίες.

Η Λευκωσία διαθέτει πλούσια ζωντανή κληρονομιά από τη συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμών και ανθρώπων. Ένα αμάλγαμα πολιτισμών έχουν επιδράσει στη διαμόρφωση της μοναδικής της ταυτότητας. Με σεβασμό σε αυτή την κληρονομιά και στις αρχές των σύγχρονων δημοκρατικών πλουραλιστικών κοινωνιών, ο Δήμος Λευκωσίας και το Πολυδύναμο Κέντρο του και ο Δήμος Έγκωμης συμπράττουν στην περίοδο Ιούλιος 2020 – Δεκέμβριος 2021 για να βοηθήσουν τη διαδικασία ένταξης των ΥΤΧ στην τοπική και ευρύτερη Κυπριακή κοινωνία μέσω του προγράμματος «Νέοι Δρόμοι Ένταξης».   Μαζί συνεχίζουν τη δέσμευση που πρωτοπορώντας ανέλαβε το πρόγραμμα το 2012: Να δημιουργήσουν ανοικτές και συνεκτικές τοπικές κοινότητες και να διαμορφώσουν συνθήκες που συμβάλλουν στην ευημερία και πρόοδο χωρίς αποκλεισμούς. Με τη στήριξη του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ε.Ε. και της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα Ένταξης από Τοπικές Αρχές»:

  • Δημιουργούν συνθήκες συγχρωτισμού και αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους κατοίκους της πόλης με διαφορετική εθνική προέλευση.
  • Προσφέρουν υπηρεσίες που βελτιώνουν την καθημερινή ζωή των ΥΤΧ και τους ενδυναμώνουν για την ενεργή αντιμετώπιση εμποδίων που πλήττουν την ομαλή ένταξη τους στην κοινωνία.
  • Προωθούν την προσαρμογή της τοπικής κοινωνίας υποδοχής και των ΥΤΧ στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, το σεβασμό στη διαφορετικότητα, στο θεμελιώδες δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού του καθενός ανεξάρτητα φυλής, χρώματος, καταγωγής ή θρησκείας και σε όλα τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των ΥΤΧ.

Μήνυμα Δημάρχου Λευκωσίας, Κωνσταντίνου Γιωρκάτζη  

«Η Λευκωσία αγκαλιάζει όλους τους κατοίκους της. Οι κοινωνικοί, νοητοί  ή άλλοι διαχωρισμοί  και αποκλεισμοί δεν έχουν θέση σε μια σύγχρονη κοινωνία που θέλει να προοδεύσει. Επενδύουμε σημαντικές  προσπάθειες και πόρους στην  κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων πληθυσμού ως σημαντική προτεραιότητα της πολιτικής και της δράσης μας. Οι  ΥΤΧ που ζουν και εργάζονται ανάμεσα μας αποτελούν μια ευάλωτη ομάδα πληθυσμού με ουσιαστική προσφορά στην κοινωνία και την οικονομία μας. Τα τελευταία επτά χρόνια το πρόγραμμα “Νέοι Δρόμοι Ένταξης” χαράζει νέους δρόμους στη διαδικασία αποδοχής και ένταξης τους στην Κύπρο. Μέσω του καλλιεργήσαμε την  αμοιβαία εμπιστοσύνη και τον αλληλοσεβασμό. Δημιουργήσαμε κανάλια επικοινωνίας, συμμετοχικότητας και αλληλεπίδρασης. Χαιρόμαστε που Προγράμματα Ένταξης από Τοπικές Αρχές καλύπτουν πλέον όλη την Κύπρο».

Δημοσιεύματα

View on Facebook
NEW MEASURES TO CONTAIN THE #COVID19 PANDEMIC as of Monday, 26 April 2021, at 5 a.m. until Sunday, 9 May 2021, at midnight. (Read Health Minister's statement here bit.ly/3tND6P1 )1. Movement is prohibited from 9 p.m. until 5 am of the following day except in the following cases:a. Moving to and from the workplace and for working purposes using the “Confirmation for Employee’s Movement” Form.b. Going to a Medical Centre or a Hospital or a pharmacy or a veterinarian.2. Meetings, public gatherings or social events, irrespective of venue (private or public space), indoors or outdoors (e.g. squares, dams, picnic areas, marinas) are prohibited.3. By way of exception and only for Easter Sunday (2 May), in addition to permanent residents, persons from only two families may be present in houses, provided that the total number of persons in the house does not exceed 10 persons, including minors.4. Only one movement is allowed per person per day via a text message to 8998. Movement for vaccination purposes against COVID-19, does not require a text message.5. Church and other forms of religious worship in religious places will be performed without the presence of believers.6. Religious ceremonies (weddings, christenings, funerals) with a maximum of 10 persons are allowed.7. The presence of believers in places of religious worship is permitted for the purpose of individual prayer and with a maximum number of 10 persons present at the same time.8. The presence of believers in the courtyard of the temples is permitted only for Holy Saturday (May 1st), in compliance with the measure of distancing and the health protocol applicable to the operation of the churches, and provided that arrangements will be made for believers to be seated. Inside the temples, only on Holy Saturday the presence of up to 50 people is allowed, on the basis of the protocol. On all other days of Holy Week, the presence of believers in places of religious worship is prohibited either indoors or outdoors.9. On Holy Saturday (May 1st), to facilitate the participation of believers in the Resurrection Mass, the curfew begins at 1 a.m. (Holy Saturday to Easter Sunday) instead of 9 p.m. Saturday night. On all other days, the curfew begins at 9 p.m.10. Remote work in public service is compulsory for at least 20 % of the staff, with the exception of essential and other services, which will be defined by a Decree.11. For private service providers the simultaneous physical presence of 20% of the staff is allowed, with a minimum number of three employees and a maximum of 25 employees per professional practice/legal entity.12. Increase of the mandatory rate of rapid testing on a weekly basis to 50% of employees. It is understood that businesses/services that will have a physical presence of up to five (5) persons, testing is mandatory for all five persons.13. The operation of all restaurants (restaurants, tavernas, cafes, beer bars, snack bars and bars, cafeterias and dining areas in shopping centres, canteens and/or sports clubs, cultural centres, clubs, unions, etc.) is suspended, with the exception of the services related to delivery and take away. It is understood that after 9 p.m. only home delivery is allowed.14. The operation of open and closed theatres, amphitheatres, cinemas, and event venues is suspended.15. The operation of retailers, other than retailers of beverages and food, or sales of essentials as defined in the Decree, is suspended.16. The operation of gyms, dance schools and other sports schools is suspended. Personal training is allowed in open spaces, where access is allowed on the basis of the Decree with a maximum number of two persons present.17. The operation of gambling and betting shops is suspended.18. The operation of barber shops, hair salons and beauty institutes is suspended.19. All group tutorials, as well as sports and social activities for children under the age of 18 are prohibited. It is understood that distance learning and teaching with a physical presence of up to two persons, including the teacher/trainer (1+ 1) are permitted. ... See MoreSee Less
View on Facebook
‼ إعلان: يمكن للجميع في قبرص التسجيل للحصول على لقاح كوفيد-19 ‼ فيمكنك الاتصال بطبيبك الشخصي و التسجيل GESYاذاكنت من مستفدين برنامج الصحة (برنامج الصحة الياسي): GESY🔹 عبر الانترنت اذا كنت بحاجة للمساعدة فيرجى الاتصال في بـ المجلس القبرصي للاجئين او كاريتس قبرص او مركز الكرامة : بامكانك التسجيل للحصول على التطعيم في االكاريتاس او مركز الكرامةGESYان لم تكن من المستفيدين من برنامج الصحة 🔹 او المجلس القبرصي للاجئين.سوف تتصل بك وزاة الصحة مباشرة و تبلغك عندما يكون لديك موعد ‼ANNONCE: Tout le monde en Chypre peut s'inscrire pour la vaccination Covid-19‼🔹GESY: Si vous avez accès à GESY, vous pouvez contacter votre médecin personnel et vous inscrire en ligne. Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter le Cyprus Refugee Council, Caritas Cyprus ou le Dignity Center.🔹Si vous n'avez pas accès à GESY: vous pouvez vous inscrire pour la vaccination auprès de Caritas Cyprus-Κοινωνία ou Dignity Center Nicosia ou Cyprus Refugee Council. Le Ministère de la Santé vous contactera directement et vous informera pour un rendez-vous.‼ANNOUNCEMENT: Everyone in Cyprus can register for the Covid-19 vaccination‼🔹GESY: If you have access to GESY you can contact your personal doctor and register online. If you need assistance please contact Cyprus Refugee Council, Caritas Cyprus or Dignity Center.🔹If you do not have access to GESY: you can register for the vaccination at Caritas Cyprus-Κοινωνία or Dignity Centre Nicosia or Cyprus Refugee Council. The Ministry of Health will contact you directly and inform you when you have an appointment. ... See MoreSee Less
View on Facebook

Κάνε τώρα εγγραφή στο: Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και συντονίσου μαζί μας!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Το Έργο υλοποιείται από τους φορείς:

Copyright © Νέοι Δρόμοι για την κοινωνική ένταξη ΥΤΧ
X