Ένταξη Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) στην τοπική κοινωνία

Στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες,   ο ρόλος των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαδικασία κοινωνικής ένταξης των ΥΤΧ είναι καθοριστικός.   Βρίσκονται  κοντά στον πολίτη και  μπορούν να γίνουν καταλύτες υπέρ της καταπολέμησης φαινομένων κοινωνικού απολεισμού, διακρίσεων και ανισοτήτων, υπέρ της ισότιμης συμμετοχής ευάλωτων ομάδων πληθυσμού στη ζωή του τόπου και υπέρ της κοινωνικής  συνοχής.  Τα αυξημένα ρεύματα ΥΤΧ προς Ευρωπαϊκές χώρες και η χωρίς προηγούμενο ανθρωπιστική κρίση επιβάλλουν περισσότερο παρά ποτέ την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ένταξη των ΥΤΧ στις τοπικές κοινωνίες.

Η Λευκωσία διαθέτει πλούσια ζωντανή κληρονομιά από τη συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμών και ανθρώπων. Ένα αμάλγαμα πολιτισμών έχουν επιδράσει στη διαμόρφωση της μοναδικής της ταυτότητας. Με σεβασμό σε αυτή την κληρονομιά και στις αρχές των σύγχρονων δημοκρατικών πλουραλιστικών κοινωνιών, ο Δήμος Λευκωσίας και το Πολυδύναμο Κέντρο του και ο Δήμος Έγκωμης συμπράττουν στην περίοδο Ιούλιος 2020 – Δεκέμβριος 2021 για να βοηθήσουν τη διαδικασία ένταξης των ΥΤΧ στην τοπική και ευρύτερη Κυπριακή κοινωνία μέσω του προγράμματος «Νέοι Δρόμοι Ένταξης».   Μαζί συνεχίζουν τη δέσμευση που πρωτοπορώντας ανέλαβε το πρόγραμμα το 2012: Να δημιουργήσουν ανοικτές και συνεκτικές τοπικές κοινότητες και να διαμορφώσουν συνθήκες που συμβάλλουν στην ευημερία και πρόοδο χωρίς αποκλεισμούς. Με τη στήριξη του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ε.Ε. και της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα Ένταξης από Τοπικές Αρχές»:

  • Δημιουργούν συνθήκες συγχρωτισμού και αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους κατοίκους της πόλης με διαφορετική εθνική προέλευση.
  • Προσφέρουν υπηρεσίες που βελτιώνουν την καθημερινή ζωή των ΥΤΧ και τους ενδυναμώνουν για την ενεργή αντιμετώπιση εμποδίων που πλήττουν την ομαλή ένταξη τους στην κοινωνία.
  • Προωθούν την προσαρμογή της τοπικής κοινωνίας υποδοχής και των ΥΤΧ στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, το σεβασμό στη διαφορετικότητα, στο θεμελιώδες δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού του καθενός ανεξάρτητα φυλής, χρώματος, καταγωγής ή θρησκείας και σε όλα τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των ΥΤΧ.

Μήνυμα Δημάρχου Λευκωσίας, Κωνσταντίνου Γιωρκάτζη  

«Η Λευκωσία αγκαλιάζει όλους τους κατοίκους της. Οι κοινωνικοί, νοητοί  ή άλλοι διαχωρισμοί  και αποκλεισμοί δεν έχουν θέση σε μια σύγχρονη κοινωνία που θέλει να προοδεύσει. Επενδύουμε σημαντικές  προσπάθειες και πόρους στην  κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων πληθυσμού ως σημαντική προτεραιότητα της πολιτικής και της δράσης μας. Οι  ΥΤΧ που ζουν και εργάζονται ανάμεσα μας αποτελούν μια ευάλωτη ομάδα πληθυσμού με ουσιαστική προσφορά στην κοινωνία και την οικονομία μας. Τα τελευταία επτά χρόνια το πρόγραμμα “Νέοι Δρόμοι Ένταξης” χαράζει νέους δρόμους στη διαδικασία αποδοχής και ένταξης τους στην Κύπρο. Μέσω του καλλιεργήσαμε την  αμοιβαία εμπιστοσύνη και τον αλληλοσεβασμό. Δημιουργήσαμε κανάλια επικοινωνίας, συμμετοχικότητας και αλληλεπίδρασης. Χαιρόμαστε που Προγράμματα Ένταξης από Τοπικές Αρχές καλύπτουν πλέον όλη την Κύπρο».

Δημοσιεύματα

Pope Francis has long been a strong advocate for the rights of refugees and asylum-seekers. UNHCR, the UN Refugee Agency remains deeply appreciative of his strong advocacy and support for those forced to flee."The sea, which embraces many peoples, with its open ports reminds us that the sources of living together lie in mutual acceptance. Even now I feel welcomed by your affection and I thank those who have been preparing my visit for some time. But I am also thinking of those who, in recent years and still today, have been fleeing from war and poverty, landing on the shores of the continent and elsewhere, and encountering not hospitality but hostility and even exploitation. They are our brothers and sisters. How many have lost their lives at sea! Today our sea, the Mediterranean, is a great cemetery." - Pope FrancisSee Pope Francis' full video message with transcripts in English and Greek on the occasion of his visit to Cyprus and Greece: bit.ly/3DgQ2Ri ... See MoreSee Less
View on Facebook
View on Facebook
View on Facebook

Κάνε τώρα εγγραφή στο: Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και συντονίσου μαζί μας!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Το Έργο υλοποιείται από τους φορείς:

Copyright © Νέοι Δρόμοι για την κοινωνική ένταξη ΥΤΧ
X