Δημοσιογραφική Διάσκεψη για το Πρόγραμμα 2019-2020 – 30/6/19