Το Πρόγραμμα «Νέοι Δρόμοι Ένταξης  των ΥΤΧ στην τοπική κοινωνία» υλοποιεί την περίοδο Ιούλιος 2020 – Δεκέμβριος 2021 τον 9ο συνεχή κύκλο δραστηριοτήτων του.

Αξιοποιεί τις πολύτιμες εμπειρίες των προηγούμενων χρόνων, τις σχέσεις αμφίδρομης εμπιστοσύνης και επικοινωνίας με άτομα οργανωμένα σύνολα της μεταναστευτικής κοινότητας, αλλά και τη συμμετοχικότητα των ιδίων των ΥΤΧ.

Από τις πιο κάτω δράσεις αναμένεται να επωφεληθούν εκατοντάδες ΥΤΧ κατά την τρέχουσα περίοδο:

  • Προγράμματα κοινωνικής φροντίδας και ψυχοκοινωνικής στήριξης για ενήλικες και παιδιά
  • Σεμινάρια εκπαίδευσης, κατάρτισης, ενδυνάμωσης και προσανατολισμού
  • Ευκαιρίες για διαπολιτισμικές ανταλλαγές και αλληλεπίδρσαη με τον ντόπιο πληθυσμό
  • Προγράμματα διατήρησης και ανάδειξης της πολιτισμικής ταυτότητας
  • Εργαστήρια δημιουργικής έκφρασης και γνωριμίας με τον πολιτισμό
  • Ανάπτυξη της δικτύωσης, διαβούλευσης και συνεργασίας των μεταναστευτικών οργανώσεων με τις Τοπικές Αρχές και άλλους φορείς δραστήριους στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης.

Το Πρόγραμμα υλοποιούν ο Δήμος Λευκωσίας, ως Συντονιστής – Τελικός Δικαιούχος, με τους εταίρους του-Τελικούς Δικαιούχους Δήμο Έγκωμης, Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας και τις εταιρείες συμβούλων «NVK Advent Consulting» και «Losadeal Ltd». Χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της ΕΕ (90%) και την Κυπριακή Δημοκρατία (10%).