Φύλαξη και Δημιουργική Απασχόληση Παιδιών ΥΤΧ στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο

Ανακοίνωση της ανανέωσης της συμφωνίας επιδότησης του Έργου για το 2018

Δημοσιογραφική Διάσκεψη για την ολοκλήρωση και τις δράσεις του Προγράμματος του 2017 στις 15 Δεκεμβρίου 2017

Πολυπολιτισμικό Παιδικό Φεστιβάλ Δήμου Αγίου Δομετίου 2017

Νέο πρόγραμμα διατήρησης πολιτισμικής ταυτότητας για Αραβόφωνα Παιδιά στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας το 2017

Συνάντηση του Δικτύου Συνεργασίας Οργανώσεων των Μεταναστών, ΜΚΟ και Τοπικών Αρχών με θέμα την Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα των Υπηκόων Τρίτων Χωρών, τις 15/11/17