Φύλαξη και Δημιουργική Απασχόληση Παιδιών ΥΤΧ στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο