Αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας στους ΥΤΧ  – Νέες Δράσεις