χαιρ. Δημάρχου Αγ. Δομετίου ΥΤΧ 2016 δημοσιογρ. διάσκεψη final (1)

χαιρ. Δημάρχου Αγ. Δομετίου ΥΤΧ 2016 δημοσιογρ. διάσκεψη final (1)