Προσκληση φόρουμ 5 Δεκ 2018. modified for newsletter