Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης Έργου από την Υπεύθυνη Αρχή και τους Τελικούς Δικαιούχους – 4/4/19