Συνάντηση του Δικτύου Συνεργασίας Οργανώσεων των Μεταναστών, ΜΚΟ και Τοπικών Αρχών με θέμα την Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα των Υπηκόων Τρίτων Χωρών, τις 15/11/17