Νέο πρόγραμμα διατήρησης πολιτισμικής ταυτότητας για Αραβόφωνα Παιδιά στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας το 2017