170407 -ΧΑΡΑΥΓΗ – Η Δύναμη μιας κοινωνίας να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ….

170407 -ΧΑΡΑΥΓΗ - Η Δύναμη μιας κοινωνίας να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ....