Νέοι Δρόμοι για την Ένταξη και το 2017! Ανανέωση της Συμφωνίας Επιδότησης