Φύλαξη και Δημιουργική Απασχόληση Παιδιών ΥΤΧ στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο

Ανακοίνωση της ανανέωσης της συμφωνίας επιδότησης του Έργου για το 2018