Το Πρόγραμμα «Νέοι Δρόμοι Ένταξης  των ΥΤΧ στην τοπική κοινωνία» υλοποιείται το 2019 για όγδοη συνεχή χρονιά.

Αξιοποιεί τις πολύτιμες εμπειρίες των προηγούμενων χρόνων, τις σχέσεις αμφίδρομης εμπιστοσύνης και επικοινωνίας με άτομα οργανωμένα σύνολα της μεταναστευτικής κοινότητας, αλλά και τη συμμετοχικότητα των ιδίων των ΥΤΧ.

Από τις πιο κάτω δράσεις αναμένεται να επωφεληθούν εκατοντάδες ΥΤΧ κατά το 2019:

  • Προγράμματα κοινωνικής φροντίδας και ψυχοκοινωνικής στήριξης για ενήλικες και παιδιά
  • Εργαστήρια και σεμινάρια ενδυνάμωσης, προσανατολισμού και ενημέρωσης
  • Ευκαιρίες για διαπολιτισμικές ανταλλαγές και πολιτιστική έκφραση
  • Ευκαιρίες για αλληλεπίδραση με τον ντόπιο πληθυσμό
  • Προγράμματα διατήρησης και ανάδειξης της πολιτισμικής ταυτότητας
  • Εκμάθηση αθλημάτων και συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες
  • Ανάπτυξη της δικτύωσης, διαβούλευσης και συνεργασίας των μεταναστευτικών οργανώσεων με τις Τοπικές Αρχές και άλλους φορείς δραστήριους στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης.

Το Πρόγραμμα υλοποιούν ο Δήμος Λευκωσίας, ως Συντονιστής – Τελικός Δικαιούχος, με τους εταίρους του-Τελικούς Δικαιούχους Δήμο Λακατάμιας, Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας και τις εταιρείες συμβούλων «NVK Advent Consulting» και «Losadeal Ltd». Χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της ΕΕ (90%) και την Κυπριακή Δημοκρατία (10%).