Το Πρόγραμμα «Νέοι Δρόμοι Ένταξης  των ΥΤΧ στην τοπική κοινωνία» υλοποιείται  το 2017 για έκτη συνεχή χρονιά.

Βασίζεται στις πολύτιμες εμπειρίες που συσσωρεύτικαν τα προηγούμενα χρόνια, τις σχέσεις αμφίδρομης εμπιστοσύνης και επικοινωνίας που αναπτύχθηκαν με τους άμεσα ενδιαφερόμενους και τα οργανωμένα τους σύνολα, αλλά και τη συμμετοχικότητα των ιδίων των ΥΤΧ.

Περιλαμβάνει δράσεις που υποβοηθούν πολύπλευρα τη διαδικασία ένταξης των ΥΤΧ στην Κυπριακή κοινωνία,

  • Παρέχοντας υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης,  προσανατολισμού και ενημέρωσης,
  • Δημιουργώντας ευκαιρίες συμμετοχής σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και αθλητικές δραστηριότητες και
  • Διευκολύνοντας της δικτύωση και συνεργασία συλλόγων και άτυπων ομάδων των ΥΤΧ με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλους τοπικούς φορείς.

Το Πρόγραμμα υλοποιούν ο Δήμος Λευκωσίας, ως Τελικός Δικαιούχος, με εταίρους τους Δήμους Αγίου Δομετίου, Λακατάμιας και Έγκωμης και το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας.  Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν επίσης οι εταιρείες συμβούλων «NVK Advent Consulting» και «Losadeal Ltd».  Χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της ΕΕ (90%) και την Κυπριακή Δημοκρατία (10%).