Καλοκαιρινό ολοήμερο πρόγραμμα καθημερινής φύλαξης και απασχόλησης παιδιών ΥΤΧ

Υπογραφή Συμφωνίας για Ανανέωση της Επιδότησης του Έργου στην περίοδο 7/2020-12/2021