Σεμινάριο της NVK Advent Consulting Ltd με θέμα “Παρενόχληση και Σεξουαλική Παρενόχληση: Τρόποι αναγνώρισης και διαχείρισης περιστατικών αυτού του είδους – 27/6/2021

Aπό το καλοκαιρινό ολοήμερο πρόγραμμα καθημερινής φύλαξης και απασχόλησης παιδιών ΥΤΧ του 2021 στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας – Πάρκο Αθαλάσσας, Ιούνιος 2021

Απογευματινό πρόγραμμα φύλαξης και απασχόλησης παιδιών ΥΤΧ κατά τη σχολική περίοδο 2020-2021 – στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας

Υπογραφή Συμφωνίας για Ανανέωση της Επιδότησης του Έργου στην περίοδο 7/2020-12/2021