Δημοσιογραφική Διάσκεψη για τις Δράσεις και τα Αποτελέσματα του Έργου στην περίοδο 7/2020 – 12/2021

Εργαστήριο Re-bE “Social Inclusion-Integration” για ΥΤΧ, της διεθνούς φήμης ερμηνεύτριας και μουσικοσυνθέντριας Αλέξιας Βασιλείου, 31η Οκτωβρίου 2021 (διοργάνωση Losadeal Ltd)

Σεμινάριο της NVK Advent Consulting Ltd με θέμα “Παρενόχληση και Σεξουαλική Παρενόχληση: Τρόποι αναγνώρισης και διαχείρισης περιστατικών αυτού του είδους – 27/6/2021

Aπό το καλοκαιρινό ολοήμερο πρόγραμμα καθημερινής φύλαξης και απασχόλησης παιδιών ΥΤΧ του 2020 στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας – Πάρκο Χρυσαλινιώτισσας, Ιούλιος 2020

Απογευματινό πρόγραμμα φύλαξης και απασχόλησης παιδιών ΥΤΧ κατά τη σχολική περίοδο 2020-2021 – στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας

Υπογραφή Συμφωνίας για Ανανέωση της Επιδότησης του Έργου στην περίοδο 7/2020-12/2021