Πρόγραμμα καθημερινής Φύλαξης και Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΥΤΧ, στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας, Απρίλιος 2018
Φεστιβάλ Παραδοσιακών Παιχνιδιών στο Δήμο ’Εγκωμης, 15 Απριλίου 2018

Πρόγραμμα Διατήρησης Πολιτισμικής Ταυτότητας για Αραβόφωνα Παιδιά, Μάρτιος 2018
Υπογραφή της Συμφωνίας Επιδότησης του Έργου για το 2018, 26/3/18