Δημοσιογραφική Διάσκεψη για το Πρόγραμμα 2019-2020 – 30/6/19
Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης Έργου από την Υπεύθυνη Αρχή και τουςΤελικούς Δικαιούχους – 4/4/19