Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης Έργου από την Υπεύθυνη Αρχή και τουςΤελικούς Δικαιούχους – 4/4/19