ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
Δήμος Λευκωσίας – Συντονιστής
Πλατεία Ελευθερίας , Λευκωσία
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22797245
E-mail: [email protected]

 

Εταίροι

Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας

Οδός Νικηφόρου Φωκά 40, Λευκωσία
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22797856
E-mail:  [email protected]

Δήμος Λακατάμιας 

1ης Απριλίου, 11, 2310 Λακατάμια
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22364097
E-mail: [email protected]

Losadeal Ltd 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22337565
E-mail: [email protected]

NVK Advent Consulting Ltd

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22318046
E-mail: [email protected]

 

Το Έργο υλοποιείται από τους φορείς: