ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
Δήμος Λευκωσίας – Συντονιστής
Πλατεία Ελευθερίας , Λευκωσία
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22797245
E-mail: municipality@nicosiamunicipality.org.cy

 

Εταίροι

Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας

Οδός Νικηφόρου Φωκά 40, Λευκωσία
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22797856
E-mail:  polidinamo@nicosiamunicipality.org.cy

Δήμος Λακατάμιας 

1ης Απριλίου, 11, 2310 Λακατάμια
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22364097
E-mail: municipality@lakatamia.org.cy

Losadeal Ltd 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22337565
E-mail: info@losadeal.com

NVK Advent Consulting Ltd

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22318046
E-mail: info@nvkadvent.com.cy

 

Το Έργο υλοποιείται από τους φορείς: